Niklas Herlin

Kaikki blogit puheenaiheesta Pelastustoimi

Pelastustie

 

Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta

Malliesimerkki välinpitämättömien autoilijoiden aikaan saamasta tuhosta löytyy läheisen talon pelastustieltä. Sen lisäksi, että he vaarantavat ihmishenkiä heidän piittaamattomuutensa aiheuttaa taloyhtiölle mahdollisesti jopa tuhansien eurojen kulut pihan infrastruktuurille aiheutuneiden vahinkojenkorjaamisesta.

Älä lyö auttajaasi

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto tiedotti eilen, että väkivalta ja sen uhka on lisääntynyt edelleen erityisesti ensihoitajien osalta. Uhka- ja väkivaltatilanteiden nousua on ollut kahtena viimeisenä vuonna peräti 26% per vuosi. Pelastuslaitokset ovat varsin perustellusti huolissaan työntekijöidensä puolesta. Pelastuslaitokset ovat reagoineet asiaan lisäämällä henkilöstön koulutusta vaarallisten tilanteiden varalle, parantamalla suojavarustusta sekä tarkentamalla työsuojeluun liittyviä toimintamalleja ja -ohjeita.

ENSIHOITAJIEN OIKEUSTURVA IHMETYTTÄÄ

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on kesän aikana lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen asiakas- ja potilaslaista. Hämmennystä herättävä asiakohta siinä on, jossa toimenhaltijat rinnastetaan virkamieheen tehdessään virheen, jolloin sovelletaan virkamiehen rikosoikeudellista vastuuta. Sen sijaan, jos ensihoitaja joutuu työssään väkivallan uhriksi, ei laki tarjoa virkamies-statusta, vaan kyse on normaaleista pahoinpitelyrikoksista.

 

Maakuntamalli on vakava uhka Helsingin pelastustoimelle

Soteuudistus ja maakuntamalli mylläävät koko Suomen ennen näkemättömällä tavalla.

Alkuperäiset tavoitteet sote-palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja kulusäästöistä on unohdettu jo aikaa sitten. Tilalle on tullut hallintolähtöinen vallankahminta sekä moninkertaistuvat kustannukset.

Harva-alueiden turvallisuusongelmat ratkaistava strategiassa

Maalla turvallisuusongelmat ovat erilaisia kuin kaupungeissa. Maaseudun vahvuutena on yhteisöllisyys, mutta haasteita tuo ikääntyvä väestö ja viranomaisten etäisyys. Maaseudun turvallisuuden lisäämiseksi viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä tulisikin lisätä. Myös sopimuspalokuntien henkilöresurssit pitäisi turvata. Tarpeen on myös kylien turvallisuustyön lisääminen ja tukeminen sekä asukkaiden omaehtoisen varautumisen vahvistaminen, muistuttaa Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä.

Meripelastus eilen/tänään

Aikaa myöten käsitykset muuttuvat.  Tänään tiedotusvälineet kutsuvat meripelastukseksi kun  hyvän sään vallitessa poimitaan ihmisiä huonoista aluksista parempiin.  Ennen merihädässä olleet, myrskyn runtelemat toimitettiin lähimpiin satamiin,  Afrikan rannikolla pelastetut Afrikan satamiin.

Toivon,  että valtiojohtomme ei toista mokaansa,  lähetä  Merikarkua  Välimerelle poimimaan siirtolaisia ja  laita rajavartijoita Tornioon kantamaan maahamme tulevien paperittomien kasseja. NE on kutsukortteja.

Öljy ja Itämeri

Jokaisen pitäisi päästä seuraamaan suurta öljyntorjuntaharjoitusta. Porukkaa vipeltää sananmukaisesti maalla, merellä ja ilmassa. Väkeä on kuin pipoa ja kalustoa tolkuttomasti. Öljyntorjunta on yllättävän monen viranomaisen yhteistyötä. Se on myös kohtuullisen raskasta duunia.

Pelastustoimi, säästö, uudistus (kirjoitukseni Pelastustieto-lehdessä)

Hallitus on tällä kaudella etsinyt säästöjä lähes joka yhteiskunnan toiminnasta, juuri näin pitääkin toimia. Säästöjen löytäminen on tavoite, joka tulisi olla kaikkien hallituksien ja kunnanvaltuustojen asialistalla. Yrityksissä ns. koneen hiominen on jatkuvaa ja aloitettu jo vuosia sitten. Säästöjen kohdentaminen onkin sitten aivan toinen asia. Säästön ollessa määräävänä syynä voi itse toiminnan tehokkuus unohtua. Toimialasta riippuen muutoksien seuraukset ja niiden havaitsemisen ajankohta poikkeavat toisistaan hyvinkin paljon.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä